Logo%20DEI

Doelstellingen

A. Een realistisch energiebeleid
B. Een Co2 arme energieproductie
C. Een slimme Trias Energetica
Uitleg
A. Een realistisch energiebeleid

Op dit moment hebben we een energievoorziening die voldoet aan de vereisten van leveringszekerheid en betaalbaarheid, die nodig zijn voor de moderne maatschappij. Als we daar iets aan willen veranderen, hanteren wij de volgende uitgangspunten voor nieuwe technieken:

- Schoon Co2 arm;
- Betrouwbaar: d.w.z. vraag gestuurd en niet aanbod gestuurd;
- Betaalbaar;
- Compact (hoge energiedichtheid, laag ruimtebeslag);
- Veilig;
- De implementatie is democratisch gelegitimeerd;

Duurzame energie opwekking op basis van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (zie Rekenkamerrapport ‘Energiebeleid op weg naar samenhang’ (2015).

B. Een Co2 arme energieproductie

- Investeer in onderzoek naar technologieën die nog in ontwikkeling zijn;
- AHPD (groengas uit rioolwater en mest);
- Zonnepanelen;
- Aardwarmte;
- Kernfusie reactors;
- Thorium reactors;
- Warmte-kracht koppeling;
- Andere technieken die voorgesteld worden;

Denk ook over de grens/internationaal: ruimtevragende investeringen kunnen ook in andere EU-landen gerealiseerd worden. Ze tellen mee voor de doelstelling als dat andere land zijn doelen heeft gehaald.

Investeer niet in verouderde technologieën.

Subsidieer geen producten van onrendabele technologieën.

Windenergie is geen optie, omdat na 30 jaar aanmodderen nog steeds subsidie nodig is voor een product, dat zonder stroomopslag niet bruikbaar is in een hoogontwikkelde maatschappij. De nadelen van wind op land zijn voor iedere omwonende voelbaar, maar de invloed op de leefomgeving wordt bij de besluitvorming over het plaatsen van windturbines nooit in aanmerking genomen. Ons land is te klein en te dichtbevolkt voor deze apparaten. 

C. Een slimme Trias Energetica

De drie pijlers van een CO2 arme energiepolitiek.

- Verminderen energievraag (gebouwen isoleren, brandstof verbruik mobiliteit halveren);
- Vergroten energie aanbod: efficiëter opwekken, bijvoorbeeld gasputten isoleren voorkom verspilling. De gasaansluiting handhaven.
- Alternatieven: hernieuwbare energie, Thorium cyclus.