WAAR KOMT AL DAT CO2 VANDAAN?

7 augustus 2019

De CO2 concentratie in de lucht neemt versneld toe. Hij was 415 ppM in juni 2019 en stijgt met 2,44 ppM per jaar volgens het KNMI. Dat meldde in de jaren zeventig 1,28 ppM/jr. Waar komt al dat CO2 vandaan?

Lees artikel

Moties Veendam

10 juli 2019

Een drietal moties werden deze week ingediend door de fractie VUK uit Veendam.

Het betreffen moties aangaande een landelijk onderzoek naar laag frequent geluid ten gevolge van windturbines.

Waardedaling van woningen ten gevolge van windparken.

Motie nul meting geluid.

Motie 1Motie 2Motie 3

Aan klimaattafels zijn miljarden opgestreken

20 juni 2019

Lees artikel

In memoriam - André van den Berg

2 juni 2019

André van den Berg zette zich vanaf de oprichting ook tomeloos in voor het Democratisch Energie Initiatief.
Met het treffende In Memoriam van Elsevier willen wij hem ook herdenken op de site van het Democratisch Energie Initiatief en hem danken voor zijn inzet voor een energiebeleid dat op juiste wetenschappelijke gronden democratisch tot stand komt.

André van den Berg staat voor de burger voor wie zelfbeschikking gekoppeld is aan objectieve informatie. Hij maakte dat met zijn daden elke dag duidelijk op het gebied van energie- en klimaatpolitiek. Zijn dagelijkse informatiestroom en zijn steun in onze communicatie missen wij node.

Namens het Democratisch Energie Initiatief,

Nico Broekema

Lees artikel

TNO zakt door het ijs – sommetjes ontbreken

29 Mei 2019

Nederland riskeert een megaboete omdat het niet voldoet aan de de bindende afspraak van 14% hernieuwbare energie in 2020

7 Mei 2019

Tijdens het bezoek van de Eurocommissaris Miguel Arias Cañete op 4 April van dit jaar werd duidelijk dat Nederland moet voldoen aan de bindende afspraken voor hernieuwbare energie in 2020 en daarvoor gebruik kan maken van de samenwerkingsmechanismen voor het behalen van de hernieuwbare energie quota. Doet Nederland dat niet dan volgt een infringement procedure. De uitspraak van het Europese hof zal leiden tot een boete waarvan de hoogte door het Hof zal worden bepaald. Dit geldt voor elk jaar dat Nederland na 2020 niet aan de quota voldoet. Het PBL meldde dat ze verwacht dat het tekort in 2020 naar verwachting uitkomt op 12,2%. Omgerekend in megawatts betekent dit een deficiet van 10.5 Terawattuur. De boete kan naar schatting oplopen tot meer dan 800 miljoen voor het jaar 2020.

Inmiddels heeft de minister na een motie van D66 en het CDA eind november 2018 toegezegd het gebruik van samenwerkingsmechanismen te onderzoeken. De minister heeft echter geen tijd meer. De NERO projectontwikkelaars hebben de minister al in 2016 de productie van het project aangeboden zodat het mee kan tellen voor de Nederlandse quota. Daarvoor hoeft Nederland slechts een prijsgarantie af te geven. Het inzetten van het NERO project bespaart de nederlandse belasting betaler tot wel 3 miljard Euro.

Pas recent heeft het ministerie contact gezocht met het NERO Team en is er een verkennend onderzoek gestart. De minister heeft echter geen tijd meer omdat de deadline om te voldoen aan de 2020 quota vaststaat, dat is volgend jaar.

In het artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de financiele ramp die zich in snel tempo ontwikkelt en ondanks het feit dat verschillende media aandacht besteed hebben aan het NERO initiatief lijkt de realiteit nauwelijks door te dringen.

Link naar artikel: http://tiny.cc/3e9a6y

Bijlagen

Open brief aan minister-president

18 april 2019

Regionale energie strategie zonder wettelijke basis

20 april 2019

“De rijksoverheid probeert als werkmodel de energieregio en in samenhang daarmee de regionale energie strategie (RES) te introduceren. Daarmee wil men regio's verleiden zich taken op te laten leggen ogv het concept-klimaatakkoord dat olv Ed Nijpels tot stand kwam. De afspraken voor de aan de regio's op te leggen taken zijn niet op grond van rationele feiten en steekhoudende berekeningen tot stand gekomen maar op grond van onderhandelingen tussen functionarissen van landelijke organisaties. Gemeenteraden zaten niet aan de klimaattafels van Nijpels.
Op de deze taken valt dus inhoudelijk nogal wat af te dingen. Ook de relatie met de landelijke 14% taakstelling hernieuwbare energie is niet helder.
En het blijven taken uit een concept-akkoord dat door de FNV en milieuorganisaties niet werd getekend en door het kabinet ook niet één op één is overgenomen. Onder druk van de Europese Commissie moet het kabinet zijn energiebeleid zelfs herformuleren.
Er is dus veel voor te zeggen dat gemeenteraden zich niet in de fuik van de energieregio’s laten vangen.
Veel beter kan de door Kees Pieters van het DEI ontwikkelde EnergiePlanner worden benut voor het opzetten van eigen beleid vanuit de gemeente.

Het model van de RES en de energieregio heeft geen wettelijke grondslag.
Gemeenteraden en waterschapsbesturen kunnen hieraan niet gebonden worden en kunnen ogv dit model geen taken van bovenaf opgelegd krijgen, ook al wordt de schijn gewekt dat dit wel zo zou zijn.
Zie het advies professor Elzinga.
Douwe Jan Elzinga wraakt het model en geeft aan dat het elke wettelijke grondslag mist.
Zie over de energieregio ook op onze DEI-site onder regionale energie planner.

Nico Broekema

Lees artikel

Vpro - De strijd om wind 

13 april 2019

EU-commissaris: Den Haag moet een nieuw plan voor duurzame energie maken

7 april 2019

RTV Noord - Overheid roept weerstand over zichzelf af

4 april 2019

RTV Drenthe

8 maart 2019

De Telegraaf - Wetenschap in plaats van emotie

29-12-2018